Lietuvos Nepriklausomybės Dienos minėjimas

4:30 pmLatvių centre, 11710 3rd Ave NE, Seattle, WA

Vasario 11d., 16:30 val. Lietuvos Nepriklausomybės Dienos minėjimas. Laukiame Jūsų su suneštinėmis vaišėmis.

Galite iš anksto susimokėt už įėjimą čia.