Dabartinė Valdyba

PREZIDENTAS:

Ąžuolas Dunaravich
email: lithseattle@hotmail.com

VICEPREZIDENTAS:

Marius Lukoševičius

IŽDININKĖ:

Žaneta Noreikaitė
email: lac_seattle@outlook.com

KITI BENDRUOMENĖS NARIAI:

Irena Blekys

VALDYBOS NARIAI:

Inga Dabašinskaitė

Artūras Floria

Jūratė Harrison

Julija Heine

Arvydas Lukoševičius

Danutė Musteikis Rankis

TULPĖ TIMES REDAKTORĖ:

Nomėda Lukoševičienė
email: nomeda@msn.com