Apie mus

traku pilis

Trakų Pilis

Lietuvių Bendruomenė jau daugiau kaip 60 metų jungia lietuvius ir jų šeimas, gyvenančias Jungtinėse Amerikos Valstijose. Bendruomenė turi gerai organizuotą struktūrą ir su jos kūrybingais vadovais yra pajėgi steigti bei remti lituanistines mokyklas, organizuoti teatro festivalius, dainų ir šokių šventes, sporto varžybas, mokslo simpoziumus ir puoselėti lietuvišką veiklą JAV. Lietuvių Bendruomenės tvirtos šaknys ir gilios tradicijos vienija lietuvius ir skatina juos saugoti bei puoselėti paveldėtas tautines vertybes.

Aukoti ar Sumokėti Narystės Mokęstį
Rašyti Mums