2017 metų narystės mokestis

Brangūs Seattle Lietuvių-Amerikos Bendruomenės nariai,

Mes jau pradėjome rinkti 2017 metų narystės mokęstį. Pagal JAV lietuvių bendruomenės įstatus ir taisykles, $35 narystės mokestis renkamas nuo kiekvieno suaugusio žmogaus kuriam yra 18 metų. Šeimos turi pasirinkti mokesčio sumą pagal suaugusių narių skaičių. Pvz.: vyras ir žmona mokėtų $70 už du suaugusius.

Jūsų įnašas padengia pagrindines Bendruomenės veiklos išlaidas bei mūsų dvikalbio laikraštėlio, „Tulpė Times“, leidimo išlaidas. Be to, iš Jūsų nario mokesčio, pagal JAV lietuvių bendruomenės taisykles, sumokame privalomą „solidarumo“ mokestį. Įsidėmėkite, kad iškilmingų renginių proga, pvz. per Nepriklausomybės Dienos minėjimą, prašome atskiros aukos, nes šventės ruošimas reikalauja papildomų lėšų. Taip pat, tik nariai turi teisę balsuoti bendruomenės valdybos rinkimuose.

Susimokėti narystės mokęstį galite per mūsų Apmokėjimų Portalą (https://squareup.com/store/lithuanian-american-community-of-seattle/) arba siūskite čekius bendruomenes iždininkei:

Lithuanian American Community of Seattle
c/o Zaneta Noreikaite 11109 NE 124th Lane #B205 Kirkland WA 98034

Čekius rašykite “Lithuanian-American Community” arba “LAC”.