Metinis Lietuvos Dukterų susirinkimas

Balandžio 30 d. Metinis Lietuvos Dukterų susirinkimas įvyks Nomedos Lukoševičienės namuose. Laukiame Jūsų su suneštinėmis vaišėmis. Platinkite žinią apie mūsų organizaciją! Visus atsakymus į kylančius kalusimus siųskite: lietuvos.dukteru. draugija.seattle@gmail.com