Mėlynių piknikas

Liepos mėnesį Lietuvos Dukterų organizuojamas Mėlynių piknikas Dalios Tutlytės Mrowiec „Blueberry Acres” ūkyje, Arlingtone. Laukiame visų su suneštinėmis vaišėmis.