Estų filmas “Fechtuotuojas”

2018-ų metų sausio 16-tą dieną trečiasis Baltic Arts NW serijos rodomas 2015-ųjų estų, suomių ir vokiečių filmas, su angliškais subtitrais –

Vehkleja ar “Fechtuotuojas”
Inline image 2

“Fechtuotuojas” pasakoja apie buvusio profesionalaus fechtuotuojo ir dabartinio sporto mokytojo, Endel Nelis, kuris gyveno mažame Estijos miestely 1952-aisiais metais, kelionę ir iššūkius.
Nelis slepiasi nuo sovietų režimo, bet paskatintas vietinės mokyklos vaikų įkuria fechtavimo klubą, kuris varžysis sovietiniame fechtavimo čempionate.
Kaip ir būdinga Klaus Härö melodramoms, šis filmas pabrėžia vaikų rolę skatinant ir įkvėpiant suaugusius bet kokia kaina kovoti už neteisybę.
Premijos: Jussi Premija 2016 (geriausias filmas); Golden Globes 2016 (Nominacija: geriausias užsienio kalbos filmas).

Filmas bus rodomas Sietlo latviu centre (11710 – 3rd Ave. NE Seattle, WA), 19 val. Įėjimas nemokamas, bet aukos skatinamos